SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

AB SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ KARŞILAŞABİLECEKLERİ TEMEL SORUN ALANLARI

Fatma ÖZMEN

Özet


Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanlarının temel sorun alanlarının açıklanmasıdır. Öncelikle Bölgesel Kalkınma Ajansı kavramı ve yapısı incelenmiştir. Sonrasında ise, bölgesel kalkınma ajanslarının Türkiye uygulamaları sunulmuş ve çalışma sonuç bölümünde Türkiye uygulamalarının karşılaştırılması ve olası sorun alanlarının belirlenmesi ile tamamlanmıştır.
Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği.

Tam Metin: PDF