SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ANAYASA HAZIRLIK VE ONAY SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan ERDOĞAN

Özet


Son yıllarda, Avrupa Birliği’nde tartışmalara sıklıkla konu olan gündem maddelerinden biri de anayasası olmuştur. Uzun bir sürecin sonunda hazırlanan ve üzerinde liderler düzeyinde uzlaşmaya varılan Anayasa Taslağı, dağınık hukuksal metinleri bir araya getirmiş ve Avrupa Birliğinin hukuksal üst çatısını oluşturmuştur. Söz konusu taslağın yürürlüğe girmesi ve hukuksal geçerlilik kazanması üye devletlerin onayına bağlanmıştır. Onaylama yetkisi, bazı ülkelerde parlamentolara bazılarında ise seçmenlere bırakılmıştır. 2005 yılı Mayıs ayı sonunda Fransa'da ve Haziran ayı başında Hollanda'da yapılan referandumlarda “Hayır” yönünde bir sonuç çıkması büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Aynı tarihlerde gerçekleştirilen liderler zirvesinde genişleme ve bütçe konularında yapılan tartışmalar, AB tarihinin en büyük krizlerinden birisiyle karşı karşıya olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Devam eden tartışmalar, ekonomik ve ticari entegrasyona giden süreçte başarılı bir performans ortaya koyan Birliğin, aynı başarıyı hukuksal alana taşımada zorlanacağını göstermiştir. Anayasa krizine, AB liderlerinin 18-19 Ekim 2007 tarihlerinde Reform Antlaşması üzerinde sağladıkları uzlaşma ile şimdilik bir nokta konulmuştur.
Avrupa Birliği, Avrupa’nın Geleceği Kurultayı, Anayasa Taslağı, Onay Süreci, Referandum, Reform Antlaşması.

Tam Metin: PDF