SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3 (2008)

POSTMODERN ANLAYIŞTA SİYASET VE KİMLİK

Nedret ÇAĞLAR

Özet


Postmodernizm modern düşünce ve kültüre ait temel kavramları sorgulayan, hakikat, akıl kimlik, nesnellik, bilimsel anlatılara temel oluşturan büyük anlatılardan (rasyonalizm, evrensellik, hıristiyanlık gibi) kuşgu duyan radikal bir düşünce tarzıdır. Postmodernizm kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda farklı bir bakış açısını öngörmektedir. Postmodern bir bakışla siyaset ve siyasal kültür; özgürlükleri, farklılıkları, çoğulculuğu, hetorejenliği, farklı kimliklerin varlığını, yerelliği ön plana çıkarır. Radikal demokrasi anlayışı postmodernizmde iyi bir çıkış olmakla birlikte postmodern siyasetin genel yöneliminin liberal devlet olduğu söylenebilir.
Gerçekliğin reddi, çoğulculuk, radikal demokrasi, liberal devlet

Tam Metin: PDF