SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

MUHASEBEDE AHLAK: FİKİR (DEĞER) AŞILAMAKSIZIN DEĞERLER EĞİTİMİ

Çev: Durmuş ACAR

Özet