SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

ESKİ TÜRKLERDE DEVLET VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI

Metin İŞÇİ

Özet