SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

2000'Lİ YILLARA DOĞRU SERMAYE PİYASASI

Gültekin RODOPLU

Özet