SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

SERMAYE PİYASALARININ BÜTÜNLEŞTİĞİ DÜNYAMIZDA TÜRK SERMAYE PİYASASI'NDA MUHASEBE DENETİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hayrettin USUL

Özet