SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE SATIŞ TAHMİNLERİ VE ÇOKLU REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ

Hüsrev EROĞLU

Özet