SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

DOĞAL KAYNAKLARIN VE ÇEVRENİN KORUNMASINDA ÖNEMLİ BİR TEHDİT UNSURU: EKOLOJİK BUNALIM VE SORUNUN KAPİTALİZMDEN KAYNAKLANAN SONUÇLARININ DÜNYANIN GELECEĞİNE ETKİLERİ

İsmail GÖKDAYI

Özet