SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

CUMHURBAŞKANININ GERİ GÖNDERME YETKİSİ

Yüksel METİN

Özet