SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

DEMOKRATİK EŞİTLİK İLKESİ

Cemal BALTACI

Özet