SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

KÜRESEL MENKUL KIYMET TAKAS VE SAKLAMA SİSTEMİNDE EUROCLEAR'IN YERİ VE ÖNEMİ

Murat Ali DULUPÇU

Özet