SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

ÖLÇEĞE GÖRE AZALAN GETİRİDE UZUN DÖNEM ORTALAMA MALİYETLERİN ARTMASI VE YÖNETİCİLERİN ETKİNLİĞİNİ YİTİRMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Özet