SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

SABİT GELİRLER VE ENFLASYON

Mustafa BİLGİN

Özet