SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

DEMOKRATİK PARLEMENTER SİSTEMİN BEŞİĞİ İNGİLTERE'NİN TARİHİNDEN İLGİNÇ ANEKDOTLAR

Ferruh TUZCUOĞLU

Özet