SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1996)

İLERİ ÜRETİM FELSEFELERİNDEN JIT'LE MALİYETLERİN KONTROLÜ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

Durmuş ACAR

Özet