SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

TEORİK VE FONKSİYONAL AÇIDAN TOPLUMSAL KURUMLAR VE KURUMLARARASI İLİŞKİLER

Mimar TÜRKKAHRAMAN

Özet


Toplumların ve grupların istikrar içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin ve gelişmelerinin yolu, kurumların ve kurumlar arası ilişkilerin sağlam ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden geçer. Bir toplumun ana yapısal öğeleri olan kurumlar, insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturulmuş belirli değerler üzerine inşa edilmiş yapılardır. Kurumların fonksiyonel ve etkili bir biçimde işleyişi, kurumlar arası işbirliği ve ahenk hem kurum hem de toplumun genel sosyal sistemi açısından önemlidir. Bu makalede kurumlar ve kurumlar arası ilişkiler teorik ve fonksiyonel bağlamda ele alınmaktadır. Makalenin amacı kurumlar arası ilişkilerin hem kurum hem de sosyal yapı ve toplumun genel sosyal sisteminin işleyişi açısından neden ve ne kadar önemli olduğunu teorik ve fonksiyonel bağlamda ortaya koymaktır.
Toplum, Kurum, Kurumların Fonksiyonları, Kurumsal İlişkiler, Kurumlar arası İlişkiler.

Tam Metin: PDF