SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

FİRMA BÜYÜME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Murat KARAÖZ, Hakan DEMİRGİL

Özet


Bu çalışmada Göller Bölgesi imalat sanayi firmalarının büyüme performansları üzerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Bu çalışma ile bölgedeki firmaların performanslarının artırılmasına yönelik uygulanabilecek politikalara bir zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Firmaların büyüme performanslarının değerlendirilmesinde Tobit ve EKK modelleri kullanılmıştır. Bulgular, ilgili literatürde önemli olan temel noktalarla karşılaştırılmıştır. Yapılan ampirik çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, bölgedeki firmalar açısından “Firma Temelli” faktörlerin büyüme performansları üzerindeki etkilerinin diğer boyutlara göre daha anlamlı ve pozitif olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Göller Bölgesi imalat sanayi firmalarının geleneksel tarza sahip olduğu, yenilikçi yapılarının ise yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Firmalar endüstriyel değişimden daha çok kurulu oldukları bölgenin yapısında yaşanan farklılıklardan etkilenmektedirler.
Firma Performansı, Firma Büyümesi, Göller Bölgesi, Tobit, EKK

Tam Metin: PDF