SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

ANKARA İÇİN OPTİMAL HASTANE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ

Özlem AYDIN, Selahattin ÖZNEHİR, Ezgi AKÇALI

Özet


Optimal yer seçimi, yeni kurulan işletmeler için en önemli kararlardan biridir. Karar verme durumundaki yöneticiler, en uygun yeri seçerken birçok kriteri göz önüne almakta ve alternatifleri bu kriterler altında değerlendirmektedirler. Sağlık kurumları için de binanın konumu son derece önemlidir. Bu çalışmada, Ankara’da kurulması planlanan yeni bir hastane için yer seçimi, uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen kriterlere göre, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile modellenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
AHP, Hastane Yer Seçimi, Optimizasyon.

Tam Metin: PDF