SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Selen DOĞAN, Selçuk KILIÇ

Özet


Bilgi yönetimi sürecinde liderlik, grup amaçlarını veya organizasyonel hedefleri başarmak için gereksinim duyulan öğrenme süreçlerinde, diğer grup üyelerinin desteklendiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç içerisinde liderin öncelikli görevi, organizasyonun bilgi varlıklarını harekete geçirerek bilgiden yarar sağlayabilmektir. Bu çalışmada, bilgi yönetiminde liderliğin rolü ve önemi ortaya konulmakta, bilgi yönetiminin başarısı için, liderlerin kullanabilecekleri araçlar, yöntemler ve davranışların neler olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır.
Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi ve Liderlik, Bilgi Yönetiminde Liderlik Rolleri.

Tam Metin: PDF