SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

ETİK, KURUMSAL İTİBAR VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İLK 500 İŞLETME İÇİNDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA

Halil SAYLI, Veysel AĞCA, Duygu KIZILDAĞ, Özlem YAŞAR UĞURLU

Özet


Etik ve kurumsal itibar, farklılaşan iş ortamında ve yeni rekabet şartlarında önemli bir farklılaşma aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Farklılaşma aracı olarak etik ve kurumsal itibar, sürekli ve güvenilir ilişkiler kurma ve yüksek performans elde etme konusunda da temel iş değerlerinden biri haline gelmektedir. Etik ve kurumsal itibar, 2000’li yıllarda yeniden yoğun bir şekilde hem bilimsel çevrede ve hem de iş dünyasında gündeme gelmiş ve incelenmeye başlanmıştır.
Araştırmanın amacı; öncelikle etik, kurumsal itibar ve kurumsal performans arasındaki ilişkileri incelenmektir. Bu amaç çerçevesinde, örneklem Türkiye’nin İlk 500 büyük işletmesi içerisinden seçilmiştir. İMKB üyesi olan ve olmayan işletmeler arasında bir farklılaşma var mı? sorusu cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre itibar üzerinde etik ilkelerin önemli bir belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Performans faktörü olarak finansal göstergelere dayalı işletme performansıyla kurumsal itibar arasında anlamlı ilişki çıkmazken, kalite ve müşteri memnuniyetiyle kurumsal itibar arasında anlamlı ilişkiler görülmektedir. Bununla birlikte İMKB’ye kayıtlı olan ve olmayan işletmeler arasında anlamlı farklılıkların ortaya çıkmadığı görülmüştür.
Etik, Kurumsal itibar, Kurumsal performans

Tam Metin: PDF