SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

ÇEVRESEL RAPORLAMA REHBERLERİ VE İŞLETME ÇEVRESEL RAPORLARINDA AÇIKLANMASI GEREKEN BİLGİLER

Hikmet ULUSAN

Özet


Doğal kaynakları tüketen bir varlık olarak işletmeler çevresel etkileri ve çevreyi koruma faaliyetleri hakkında topluma bilgi sağlama sorumluluğuna sahiptir. Çevresel raporlama uygulandığı zaman, hangi çevresel bilgi türünün açıklanması gerektiğini incelemek ve ilgili tarafların bilgi ihtiyaçlarını analiz etmek gerekir. Bu çalışmada, çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan çevresel raporlama rehberlerine göre işletme çevresel raporlarında açıklanması gereken bilgilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çevresel Raporlama, Çevresel Raporlama Rehberleri, İşletme Çevresel Raporlarında Açıklanması Gereken Bilgiler.

Tam Metin: PDF