SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

İL BELEDİYE WEB SİTELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet AKTEL

Özet


Bu çalışma, il düzeyinde belediye web sitelerinin işlevselliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada on beş ana ölçüt belirlenerek göstergeler oluşturulmuş ve belediye web sitelerinin bu göstergeleri karşılama düzeyi tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, belediye web sitelerinin işlevsellik açısından istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Kamu Yönetimi, belediye, belediye web siteleri, içerik analizi.

Tam Metin: PDF