SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

ÇEVRESEL MALİYETLERİN MAMULLERE YÜKLENMESİNDE KULLANILAN DAĞITIM ANAHTARLARININ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA

Murat ESMERAY, Şükran GÜNGÖR TANÇ

Özet


İşletmelerin çevreye verdiği zararlar ve bu zararların önlenmesi yönündeki çalışmalar, diğer alanlarda olduğu gibi muhasebede de bir takım yenilikleri gündeme getirmiştir. Özellikle çevreyle ilgili maliyetlerin artması ve bu maliyetlerin dikkate alınması zorunluluğu, ayrıca bu konudaki yasal bir takım zorunluluklar “yeşil muhasebe” uygulamalarına neden olmuştur. Yeşil muhasebe uygulamaları doğrultusunda işletmelerin çevresel maliyetlerini Genel Üretim Maliyetlerine (GÜM) kayıt etmeleri ve bu doğrultuda bu maliyetlerin mamullere yüklenmesi problemi ortaya çıkmıştır.
Bu çalışma ile belirtilen probleme çözüm bulmak amacıyla çevresel maliyetlerin mamullere yüklenmesinde dağıtım anahtarlarının seçiminde Faaliyete Dayalı Maliyetleme (FDM) yöntemi ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) entegrasyonu en iyi dağıtım anahtarının seçiminde kullanılarak mamullere yüklenecek olan çevresel maliyet tutarları Kayseri’de faaliyet gösteren bir sanayi işletmesi üzerinde uygulanarak tespit edilmiş ve yöntemin etkinliği yapılan uygulama ile de doğrulanmaya çalışılmıştır.
Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Çevresel Maliyetler, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Genel Üretim Maliyetleri.

Tam Metin: PDF