SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

SHEIN’IN KARİYER ÇAPALARI PERSPEKTİFİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Orhan ADIGÜZEL

Özet


Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer değerleri, Shein’ın Kariyer Çapaları açısından incelenmiş ve değerler arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca çalışmada; öğrencilerin kariyer değerlerindeki yoğunlaşma düzeyleriyle anne-baba mesleklerinin, çocuklarına ait kariyer değerlerine olan etkileri de araştırılmıştır.
Kariyer, Kariyer Planlama, Shein’ın Kariyer Çapaları.

Tam Metin: PDF