SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ

Zafer ÇALIŞKAN

Özet


Sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artması ve bu alana ayrılan kaynakların sınırlı olması nedeniyle, hangi sağlık programlarına ya da teknolojilerine öncelik verileceği önemli hale gelmiştir. Bu yüzden önceliklerin belirlenmesinde ekonomik değerlendirme yöntemleri karar vericilere önemli bilgiler sunduğu ve belirsizliği önemli ölçüde azalttığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Literatürde birden çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden maliyet-etkililik analizi bir sağlık programının maliyet ve sonuçlarını birlikte değerlendirdiğinden yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada önceliklerin belirlenmesi süreci ile bu süreçte kriterlerden biri olarak kabul edilen maliyet-etkililik analizi ve uygulama alanları sunulmaktadır.
Önceliklerin belirlenmesi, Ekonomik değerlendirme, Maliyet-etkililik.

Tam Metin: PDF