SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GELECEKTEKİ FİYATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ

Özcan ASİLKAN, Sezgin IRMAK

Özet


Günümüzde ikinci el otomobiller dünyanın hemen her ülkesinde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği dayanıklı ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin pazardaki güncel fiyatları ve gelecekteki fiyatları her zaman merak konusu olmuştur. Bu çalışmada son yıllarda sıkça kullanılan bir tahmin yöntemi haline gelen yapay sinir ağları kullanılarak ikinci el otomobillerin gelecekteki fiyatları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Girdi olarak Avrupa kökenli çok sayıda ikinci el otomobil web sitesinden elde edilmiş olan ilan verileri kullanılmıştır. Yapay sinir ağları uygulaması ile bulunan sonuçlar, zaman serisi analizleri ile bulunmuş olan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yapay sinir ağlarının ikinci el otomobillerin gelecekteki fiyatlarını tahmin etmede başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Yapay Sinir Ağları, İkinci El Otomobil, Fiyat Tahmini.

Tam Metin: PDF