SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETKİNLİK VE 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Serkan BERTAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde yönetsel etkinliğin arttırılması yönündeki çabalara katkıda bulunmaktır. Bu amaçla Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan yöneticilere uygulanan bu çalışmada, yönetsel etkinliğin ana unsurlarının neler olduğu, bu unsurların hangi faktörler içerisinde oluştuğu ve faktörlerin önem düzeyleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda yönetsel etkinliğin ana unsurlarını açıklayan 27 ifadeyi içeren 5 faktörlü bir yapı belirlenmiştir. Elde edilen 5 faktör katkı, karar, zaman, güç ve öncelik olarak adlandırılmıştır. Bu beş faktörden, katkı faktörünün en önemli faktör olarak belirlendiği, daha sonra karar, zaman, güç ve öncelik olarak faktörlerin sıralandığı görülmüştür.
Otel İşletmeleri, Etkinlik, Yönetsel etkinlik.

Tam Metin: PDF