SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

PERAKENDECİLERİN ÖLÇEĞİNDEKİ BÜYÜMENİN SEBEPLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Volkan GÜRSEL

Özet


Perakendeciler büyük ölçekli kuruluşlar haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, perakendecilerin ölçeğindeki büyümenin sebeplerini ve sonuçlarını ele almaktır. Perakendecilerin ölçeğindeki büyümenin iki temel sebebi vardır. Bunlardan biri ölçek ve alan ekonomilerinden yararlanmaktır. Diğeri ise tek duraklı alışveriş biçiminin artan önemidir. Perakendecilik teknolojisinde ölçek ekonomilerinden elde edilen kazanımları artıran gelişmeler olmuştur. Özel markalı ürünler, büyük ölçekli perakendecilerin tedarikçileri karşındaki pazarlık gücünü yükseltmiştir. Perakendecilerin ölçeğindeki büyümenin ekonomik açıdan en önemli sonucu ise perakendecilerin piyasa gücünün yükselmesidir.
Büyük Ölçekli Perakendecilik, Piyasa Gücü, Alıcı Gücü.

Tam Metin: PDF