SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

ÜRÜN KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GENELLEŞTİRİLMİŞ MODUS PONENS YAKLAŞIMI VE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

İbrahim Halil ÖZDAMAR

Özet


Kalite kontrol, üretim aşamasında spefikasyonlara uymayan ürünlerin ayrılması ve bu ürünlerin engellenmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada alt ve üst tolerans limitleri belirlenip bu limitler arasında kalan ürünlerin kabul edilmesi şeklinde oluşturulan kalite belirleme yönteminden farklı olarak, bulanık çıkarım metodlarından, genelleştirilmiş modus ponens kuralı ile kalite belirleme yöntemi incelenmiş ve Kalite belirlemenin toplam kalite ilkesine dayanarak sezgisel (bulanık) olarak açıklanabileceği gösterilmiştir.
Kalite kontrol, Yonga Levha.

Tam Metin: PDF