SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET SATIN ALIM YERLERİ TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Özge Okşan TOSUN, Selim Adem HATIRLI

Özet


Antalya ilinde yaşayan ailelerin kırmızı et satın alım yerlerinin incelendiği bu çalışmada, ailelerin kırmızı et satın alım yerleri tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Logit modeli kullanılmış ve aileler ile yüzyüze görüşme yoluyla yapılan anketlerden elde edilen veriler analiz edilerek model tahmin edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen ailelerin ortalama aylık geliri 1518 YTL, aylık ortalama tüketim harcaması 1 026.79 YTL, ortalama gıda harcaması 401.61 YTL ve ortalama süpermarket harcaması ise 228.63 YTL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen ailelerin %41.05’inin kırmızı et alışverişleri için kasapları, %58.95’inin de kasap dışındaki alış veriş yerlerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, modele dahil edilen değişkenlerin tamamının beklenen işarete sahip olduğu gelir ve fiyat değişkenleri dışındaki aile reisinin eğitim durumu, süpermarket uzaklığı, satın alım sıklığı, süpermarket kulüp üyeliği, kredi kartı kullanım imkanı, etin tazeliğine ilişkin değişkenlerin tamamının istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ailelerin kırmızı et satın alımında süpermarketleri tercih etmelerinde en önemli faktörlerin tazelik, hijyen, etle birlikte diğer ihtiyaçların temin imkânı ve güvenilirlik olduğu belirlenmiştir.
Kırmızı et satın alım yerleri, Kırmızı et tüketimi, Süpermarket, Logit.

Tam Metin: PDF