SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2 (2009)

STRESİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA

Tolga ERDOĞAN, A. Sinan ÜNSAR, Necdet SÜT

Özet


Stresin insan üzerinde fiziksel ve duygusal etkileri vardır aynı zamanda negatif ve pozitif hislerde yaratır. İş stresi, iş yerinde son yirmi yıldır artan bir durumdur. Stres, özellikle işle ilişkili stres Dünya’da ve Türkiye’de büyümektedir. İşletmeler globalizasyon nedeniyle çarpıcı bir biçimde değişmektedir. Aynı zamanda stres yaratıcı kaynaklar yüzünden işçilerin sağlık problemlerinin seviyeleri artmaktadır. Bu çalışmanın amacı işçiler açısından stres ve onun sonuçlarını araştırmaktır.
Stres, Kişilik, İş, Personel, Davranış.

Tam Metin: PDF