SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

2000'Lİ YILLARDA ASYA PASİFİK BÖLGESİNDE BÜYÜK GÜÇ ETKİLEŞİMİ VE BAZI MÜMKÜN GELİŞMELER

Mehmet Sami DENKER

Özet


ASESAN Kamboçya krizinde olduğu gibi bir örgüt değil. Yeni sorunlar ve yeni gelişmelerle üyelerinin sayısı artarken, üyeler arasında uyumun nasıl sağlanacağı, Asya Pasifik güvenliğinin ve ekonomik bölgeciliğin gelişmesi karşısında ASEAN'nın durumunun ne olacağı, büyük güçler arasındaki ilişkilerdeki gelişmeler nasıl bir tavır alınacağı gibi sorunlarla karşı karşıya. Bir çok bakımdan, Soğuk Savaş sonrası dönemde bölgecilik farklı amaçlar için hizmet edebilir. Uyumda ortaya çıkacak sorunlar bölgeyi etkilememeli. Soğuk savaş sırasında, katı bir diplomatik konsensüs, bölgedeki bölünmeleri önleyebilmek ve dış orta güçler karşısında örgütün pazarlık gücünü artırmak için gerekmekteydi. Bu ihtiyaç şimdi geride kaldı ve ASEAN üyelerini birçok ve farklı yönlerden etkileyen sorunlarla karşı karşıya. Böyle bir durumda, ASEAN Güney Doğu Asya kapsamında anlaşmaları ve ödünde bulunmayı kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Konsensüs yönetim mekanizması ve üyelerin belirli konulardaki çıkarlarını uyumlaştırıcı olarak genişlemiş bir ASEAN, bölgede önemli katkılarda bulunabilir.

Tam Metin: PDF