SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2000)

GECEKONDU ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÇÖZÜMLER

Feral EKE

Özet


Gecekondu olgusuna karşı toplumdaki yaklaşımlar ve ilgili idarelerce getirilen çözümler çeşitli aşamalarda değişkenlik göstermektedir. Bu çözümlerin, Gecekondu Kanununun, İmar Afları dizgesinin ülkemiz kentsel yerleşimlerinin dokusunda meydana getirdiği olumsuzluklar bu makalenin ilk kısmında irdelenmektedir.
İkinci bölümde ise güncel olarak tartışılan yeni bir imar affı veya gecekondu alanlarının devlet bütçesine gelir sağlamak amacıyla satılması önerilerine karşı sağlıklı bir kentsel gelişme sağlamak kaygısıyla yeni bir politika veyöntem önerilmektedir.

Tam Metin: PDF