SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

TÜRK TEKSTİL SANAYİİ'NDEKİ BÜYÜK İMALAT İŞLETMELERİNİN REKABET STRATEJİSİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Hüseyin ÖZGEN, Ahmet SEVİÇİN

Özet


Bu araştırmada Türk Tekstil Sanayii'nde faaliyet gösteren büyük imalat işletmelerinin rekabet stratejilerini geliştirme süreçlerine ilişkin bazı önemli özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları söz konusu işletmelerin yöneticilerinin strateji düşüncelerinin kalitesinin iyi olduğuna; Türk Tekstil Sanayii'nin dinamik bir sanayi olduğuna; işletmelerin stratejilerini komuta, sembolik, etkileşimci ve üretken modelelerden oluşan bir kombinasyonla geliştirdiklerine; ayrıca işletmelerin stratejilerini tasarlanmış ve üstü kapalı bir tarzda geliştirdiklerine işaret etmektedir.
Rekabet stratejisi, strateji geliştirme, Türk tekstil sanayii

Tam Metin: PDF