SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

5 NİSAN 1994 EKONOMİK İSTİKRAR PROGRAMI ÖNCESİ VE SONRASI İTHALATFONKSİYONU KATSAYILARININ DEĞİŞİP DEĞİŞMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ

Cengiz AKTAŞ

Özet


Türkiye'de uygulanan istikrar programlarından birisi de 5 Nisan 1994'de uygulamaya konulan kararlardır. Bu çalışmada 5 Nisan 1994 öncesi ve sonrasında ithalat fonksiyonundaki katsayıların anlamlı bir şekilde değişip değişmediğinin analizi yapılacaktır.

Tam Metin: PDF