SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

YÖNETİMDE BİR İHMAL KONUSU OLARAK GÜÇ VE GÜÇ YÖNETİMİ -I-

Sabahat BAYRAK

Özet


İnsan doğasının üstünlük, düzen ve kontrol arayışının nesnel bir göstergesi olan güç kavramının, insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Çünkü güç ile ilgili konular ve güç mücadeleleri, tarihin her döneminde ve toplumun her kesiminde görülmüştür ve görülecektir. Ancak, devletten aileye, tüm sosyo-ekonomik sınıf ve etnik gruplara, iş dünyasından eğlence dünyasına, dini kurumlardan bilimsel kuruluşlara kadar geniş bir yelpaze içinde günlük hayat ve organizasyonel hayatın önemli bir parçası olan güç konusu, yönetim ve organizasyon literatüründe yeterince çalışılmamıştır.
Tarihçilerin, sosyologların, siyaset bilimcilerin ve sosyal psikologların çok eski çağlardan beri dikkatini çeken güç konusuna, yönetim ve organizasyon alanındaki ilgi sonyıllara rastlamaktadır.
Makale, gücün ne olduğunun, niçin önemli olduğunun, kimlerin hangigüdülerle onayöneldiklerinin, organizasyonyapısında temel işleyişinin ve nasıl kullanıldığının açıklanmasını sağlayarak, güce yönelik ihmali ve belirsizliği azaltmayı amaçlamaktadır.
Güç Kavramı, Benzer Kavramlarla İlişkileri, Kaynakları ve Temelleri

Tam Metin: PDF