SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

KÜLTÜRÜMÜZÜN ULUSLARARASI BOYUTLARI

Metin İŞÇİ

Özet


Uluslararası bir anlam taşımakta olan kültür, adeta insanlığın yeniden dirilişi, bugünü dün ve yarınla zenginleştiren bir pınar gibidir. Kültür, bir başka açıdan her konuda başkalarına model ve örnek olmak demektir.
Bu açıdan bakıldığında bizim kültürümüzün özünü oluşturan temel öğenin birlik ve bütünlük esası olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık Batıda toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı değer hükümlerinin yerine, fertçi, faydacı ve maddeci bir anlayış yer almaktadır. Onun için bizim bu özelliğimiz insanlığı aynı potada yoğurucu olarak bütün toplumların dikkatini çekmemize zemin hazırlamıştır.
Kültürümüzün özünü oluşturan bu anlayış sosyal tabakalar arasındaki mesafenin giderilmesi ve orta sınıfın güçlenmesi şeklinde manevi değerlerimizin özünü oluşturmuştur. Atalarımız bu kültür sayesinde taşı adeta yumuşatmış, iplik ve bezlere kendi mührünü vurarak uluslararası sanat ve zanaatlarayeni bir boyut kazandırmıştır.
Demircilik, halıcılık, mimarlık, vatanseverlik, aile sevgisi, merhamet, müzik, süsleme sanatları, plastik sanatlar, tiyatro ve sahne sanatları, giyim kuşam ve adalet gibi çeşitli sahalara Türkün getirdiği bu yeni üslûp, bütün toplumlara örnek olacak boyutlardadır.

Tam Metin: PDF