SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

TÜRKİYE'DE EKONOMİK İSTİKRARSIZLIĞIN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

Mevlüt KARABIÇAK

Özet


Günümüzdeki ekonomik sorunların temelindeki neden istikrarsızlıktır. Ekonomik büyüme, istihdam ve fiyat düzeyindeki gelişmeler arasındaki dengesizlikler günümüz istikrarsızlıklarının oluşum biçimleridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tasarruf yetersizliği bir yandan öz kaynaklarla ekonomik büyüme ve istihdamın artışında negatif bir etken olurken, diğer yandan da büyüme ve istihdamı geliştirmek amacıyla devletin içerisinde bulunduğu iç ve dış borçlanmalar büyük kamu açıklarına neden olmaktadır.
Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde siyasal süreçte ortaya çıkan popülist ekonomi politikaları ekonomik krizi gittikçe ağırlaştırmaktadır. Programlanan istikrar tedbirleri halkın talepleriyle çeliştiği için bir türlü olumlu sonuçlar alınamamaktadır.
Ülkemizdeki kriz süreçlerinin tarihsel gelişimi ve içerisinde yaşadığı dinamikler aynenyukarıdakigelişmelere uygun düşmektedir.
Ülkemizdeki iç ve dış borç stoklarındaki artış, kamu açıklarının kronik hal alması, buna karşın istikrar tedbirlerinin gereği gibi uygulanmaması içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin sürekliliğine neden olmaktadır.

Tam Metin: PDF