SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

ISPARTA İLİ SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN YAPISAL ANALİZİ VE GELİŞİM STRATEJİLERİ

Mehmet KARA

Özet


İsparta İli süt ürünleri işletmelerininyapısal anlamda incelendiği bu çalışmada, söz konusu işletmelerin hammadde, üretim-teknoloji, pazarlama, insan kaynakları ve finansman alanında ciddi sorunları olduğu görülmüştür.
Sektör işletmelerinin yapısal sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilen stratejiler, hem mevcut yapının iyileştirilmesine, hem de yeniden yapılanmaya ilişkin olmuştur. İldeki süt ürünleri işletmelerine ilişkin çözüm stratejilerinin belirlemesinde, işletme düzeyinde verimlilik ve kâr maksimizasyonun sağlanması hedeflenmiştir.
Süt Ürünleri, Isparta, Yapısal Analiz, Süt Ürünleri İşletmeleri, Strateji, Gelişim Stratejisi

Tam Metin: PDF