SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

KARAR ALMADA GELENEKSEL MALİYET YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ

İsmet TİTİZ, A. Cüneyt ÇETİN

Özet


İşletmelerde finansal bilgi sisteminin veri kaynaklarından biri olan maliyet muhasebesi ilk dönemlerde sadece işletmede üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetlerini saptamak ve maliyet kontrolü için gerekli bilgileri derlemek amacıyla kullanılmıştır. Ancak zamanla çevresel değişimin ve rekabetin işletmeler arasında artmasıyla finansal bilgi sistemi verilerinin yönetim kararlarında kullanılması yönetim muhasebesi dönemini başlatmıştır.
Bu günün yöneticileri firmanın stratejik hedeflerinin realizasyonunun ancak, örgütsel verilerin stratejik biçimde değerlendirilmesiyle mümkün olabileceğini düşünmektedirler. Finansal bilgi sistemindeki verilerin stratejik kararlarda kullanımı, stratejik maliyet muhasebesini ve veri denetimini sağlayan stratejik maliyet yönetim sürecini başlatmıştır.

Tam Metin: PDF