SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

YENİ EKONOMİ VE TÜRKİYE

Ramazan ARMAĞAN

Özet


1980'li yıllarla birlikte bilimsel, teknolojik ve özellikle dijitalleşmeye bağlı değişimlerin yaşandığı yeni bir dönem başlamıştır. Yeniliklerin başında gelen internet, bilgi çağının en anlamlı teknik ve toplumsal kazanımı olmuştur. Bu iletişim ağı sayesinde fiziki sınırlar ortadan kalkmış ve teknolojide büyük bir yarış başlamıştır. Kişilerin ve toplumların başta ekonomik olmak üzere sosyal, siyasal, kültürel hayatlarında büyük değişimler yapmıştır. Özellikle ekonomi alanındaki etkilerinin diğer alanlardan daha yoğun yaşanması nedeniyle ekonomi literatüründe yeni bir kavram olarak, yeni ekonomi veya internet ekonomisi adı altında olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınmaktadır. Bu çalışmada, gerek dış dünyada yaşanılan bu gelişime gerekse ülkemizdeki etkilerine bir bakış getirilmeye çalışılmaktadır.

Tam Metin: PDF