SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (2000)

ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNLERİNİ ETKİLEYEN KİŞİSEL ÖZELLİKLER - SÜPERMARKET ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA -

İlker H. ÇARIKÇI

Özet


Çalışanlarda iş tatmini çok çeşitli örgütsel süreçler üzerinde etkili olabilen ve vasıfsız işlerde çalışanların örgütsel davranışlarını da etkileyen önemli bir kişisel faktördür. Süpermarket çalışanları üzerinde yapılan araştırmada cinsiyet, eğitim ve yaşın işten alınan tatmini etkilediği görülmektedir. Çalışma süresinin ise etkisi görülmemiştir.

Tam Metin: PDF