SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRLERİNİN İHRACATA KATKISI

Hüseyin A. EGELİ

Özet


Türkiye, 19801i yıllarda esnek bir döviz kuru, ithalatın liberizasyonu ve koruma oranlarının azaltılması şeklinde politikalar uygulamış; ihracat önceleri nakdi sübvansiyonlarla, daha sonra da üretim ve yatırım aşamalarındaki teşviklerle ve kredi, garanti ve sigorta gibi daha dolaylı araçlarla desteklenmiştir. Böylece 1980 öncesinde uygulanan içe dönük-ithal ikamesine yönelik sanayileşme yerine, dışa açık ihracata dayalı sanayileşme yönünde yapısal bir değişim gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada, söz konusu özelliklere sahip bulunan 1980 sonrası döneme ilişkin olarak 1985 ve 1990 input-output tabloları çerçevesinde Türk imalat sanayii sektörlerinin ihracata katkı açısından analizi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
imalat Sanayi, ihracat, input-Output.

Tam Metin: PDF