SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEMDE KADIN NÜFUSU VE KADIN İŞGÜCÜ İSTİHDAMINDAKİ GELİŞMELER

A. Mesud KÜÇÜKKALAY

Özet


20. Yüzyıl'm bitimine çok az bir zaman kala ülkelerin ekonomik yapılanmaları da hızla değiş¬mektedir. Artan rekabet ve üretimin artan boyutunda refah ve kalkınma artık çalışma ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Batı ülkelerinde tüm bireyler çalışmak ve tasarruf etmek için özendirilmektedir. Bunu sağlamak için de hemen hemen her ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadın nüfusun tüketicilikten üreticiliğe geçmesi için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Türkiye 'de 1960 öncesi olmadığı gibi planlı dönemle birlikte de bu konuda ciddi çalışmalar yapılmış değildir. Bu makalede Türkiye'de planlı dönemle birlikte kadın nüfusundaki gelişmeler ve unsurları ile kadın işgücünün istihdamındaki gelişmeler incelenerek kadın nüfusun işgücüne katılma oranındaki (IKO) eksiklik ekseninde bu nüfusun kalifıkasyonuna ve istihdamının artırılmasına yönelik öneriler ortaya konacaktır.
Planlı Dönemler, Nüfus, işgücü, istihdam

Tam Metin: PDF