SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

KÜRESELLEŞME, REKABET VE SINIR-ÖTESİ BİRLEŞMELER: DAİMLER-BENZ VE CHRYSLER ÖRNEĞİ

Muzaffer AYDEMİR

Özet


Bu çalışmada Daimler-Benz Chrysler birleşmesinin gerçekleşme süreci, birleşmeyle elde edilmek istenen amaçlar, birleşmenin otomotiv endüstrisine olası etkileri ve iş dünyasındaki kıyasıya rekabete getirdiği yeni boyut incelenmekte ve gelecekteki birleşmeler için önemli dersler çıkarılmaktadır.
Şirket Birleşmeleri, Rekabet, Küreselleşme.

Tam Metin: PDF