SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TÜRKİYE'NİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE YURT DIŞI İŞÇİ TRANSFERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ZAMAN SERİLERİ YAKLAŞIM11970-1995

Murat KARAÖZ

Özet


Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye için 1950-1995 yılları arasındaki cari sistemler açığının nedenlerini özet olarak incelenmektedir. Veriler bu açığın borç ödemeleri ve ticaret dengesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. İkinci bölüm 1971-1995 dönemi için enflasyon ve yurt dışındaki işçi döviz transferleri ilişkisini tahmin etmektedir.
Dış Ticaret Dengesi, Zaman Serileri Yaklaşımı, Enflasyon-Yurtdışı işçi Döviz Transferleri.

Tam Metin: PDF