SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

ENTELLEKTÜEL SERMAYE KONSEPTİNİN İŞLETMECİLİK ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİ

Ali AKDEMİR

Özet


Entellektüel sermaye, bir işletmenin defter değeriyle, o şirkete piyasada ödenmeye hazır değer arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Entellektüel sermaye sıklıkla bilançoda görünmeyen varlıklara yöneliktir. Entellektüel sermaye, "insan sermayesi+yapısal sermaye" olarak da tanımlanabilir.
Misyon, ölçüm, liderlik, teknoloji, sermayeleme ve süreklileştirme aşamaları, entellektüel sermaye geliştirme aşamalarıdır.
Entellektüel sermaye yönetimi, komponent olarak bilgi yaratan insan ve yapısal sermayenin değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bilançoda görünmeyen değerleri ölçmekle ilgilenir. Entellektüel sermaye, insanlar, bilgiler ve fikirler arasında ilişki aramaktır. Entellektüel sermaye ilişkiler netmrküdür. internet, gelecekte entelektüel sermayenin nasıl olacağı konusunda emareler vermiştir, internette, iç dünyayla dış dünya, kelimelerle sayılar, benzerlerle farklılar arasında bağlantıların nasıl yönetileceği vardır.
Entellektüel sermaye konsepti işletmecilikte çeşitli dönüşümlere neden olmuştur. Eğitimin işlev haline gelmesi, yatay organizasyonlar, ful yetki devri, bilgi işçilerinin istihdamı başlıca dönüşüm alanlarıdır.
Entelektüel Sermaye Konsepti, Değer Yaratma, Öğrenme Derinliği, Bilgi işçisi

Tam Metin: PDF