SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

TÜRK TRAKTÖR KULLANICILARININ MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

Semra AYTUĞ, Tarkan KARADİBAK

Özet


Rekabetçi yapı için marka, bir koruma, bir imaj ve bir kimliktir. Marka tercihi, tüketici davranışla¬rının önemli değişkenleri içinde yer alır. Bu nedenle marka tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi büyük önem arzetmektedir.
Bu çalışma Türk traktör kullanıcılarının marka tercihinde etkili olan faktörleri belirlenmeyi, diğer değişkenlerle olan ilişkileri keşfetmeyi ilişkin uygulamalı bir incelemeyi kapsamaktadır.
Pazarlama Stratejileri, Marka Tercihi, Davranışların Sistematiği

Tam Metin: PDF