SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1998)

İLERİ MALİYET YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK HEDEF MALİYETLEME

Durmuş ACAR

Özet


Hedef maliyetleme çoğu Japon ve Amerikalı işletmeler tarafından maliyet yönetim aracı olarak çok etkin bir şekilde uygulanan bir yöntemdir. Yöntem, işletmelerin kısa vadeli kâr amacından ziyade uzun vadeli pazar payını artırma amacı ve maliyet, zaman ve kalite hedeflerini aynı anda gerçekleştirmesi gerektiği esası üzerinden hareket etmektedir. Anılan hedeflere ulaşmada ise modern yönetim tekniklerin¬den ve yönetim muhasebesi araçlarından yararlanılır. Bu araçlardan biri de 70'li yıllarda Japonya'da ortaya çıktığı bilinen ve geleneksel maliyetlemeden farklı olarak, ürünün dizaynını, üretimini ve özellikle de pazara yönelikliğini temel alan hedef maliyetlemedir. Bu makalede hedef maliyetleme teorik anlamda açıklanmaya çalışılmıştır.
Hedef Maliyetleme, Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Tam Zamanında Üretim Maliyetlemesi, Müşteri Analizi Oryantosyonları.

Tam Metin: PDF